INTERACTIEVE VERHALEN VOOR DE VOLKSKRANT

Voor de Volkskrant maak ik samen met programmeur Hay Kranen online journalistieke producties als longreads, games, slideshows en quizzen. Ieder onderwerp of stuk vraagt om een specifieke benadering en hier geef ik als vormgever zowel conceptmatig als in het voorkomen richting aan. Ik probeer de lezer uit te dagen en aan te sporen zich zo veel mogelijk in het onderwerp te verplaatsen.

using allyou.net